:: เน‚เธฃเธ‡เธžเธขเธฒเธšเธฒเธฅเน€เธงเธตเธขเธ‡เธ›เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒ เธญ.เน€เธงเธตเธขเธ‡เธ›เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ... เธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธ”เธธเธˆเธเธฒเธ•เธดเธกเธดเธ•เธฃ เธ—เธธเธเธŠเธตเธงเธดเธ•เธ›เธฅเธญเธ”เธ เธฑเธข ::
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
นายแพทย์สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
 
  เมนูหลัก
  หน่วยงานภายใน
  งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
  กองทุนข้าราชการ
  รวมเว็บไซต์ที่สำคัญ
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นผู้นำการสร้างสรรค์สุขภาพ มุ่งเน้นการดูแลโรคเรื้อรัง ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
และผู้ให้บริการมีความสุขภายในปี 2564
 

ค่านิยม (values)

ยึดตามค่านิยมหลักของกระทรวงสาธารณสุข  MOPH 

M (Mastery)     เป็นนายตัวเอง

O (Originality)     เร่งสร้างสิ่งใหม่

P (People Centered Approach) ใส่ใจประชาชน

H (Humility)         ถ่อมตนอ่อนน้อม

พันธกิจ (mission)

1. จัดบริการสุขภาพทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการดูแลโรคเรื้อรังแบบองค์รวม

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 

3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเข็มมุ่ง

1. ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

2. การแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม และการออกแบบระบบ

 

กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบการดูแลโรคเรื้อรังให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการตัดสินใจ

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะ

5. พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์ส่งต่อด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Truma,MI) ที่มีประสิทธิภาพ

 
 
 
 
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เลขที่ 131 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร. 053-781342-3 / แฟกซ์ 053-649058
E-mail : wiangpapao_hospital@yahoo.com
 
 
ผู้ชมออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 ไอพี | ผู้ชมเว็บทั้งหมด 715569 ครั้ง
Copyright ? 2009-2017 www.wpp-hospital.com. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft