:: เน‚เธฃเธ‡เธžเธขเธฒเธšเธฒเธฅเน€เธงเธตเธขเธ‡เธ›เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒ เธญ.เน€เธงเธตเธขเธ‡เธ›เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ... เธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธ”เธธเธˆเธเธฒเธ•เธดเธกเธดเธ•เธฃ เธ—เธธเธเธŠเธตเธงเธดเธ•เธ›เธฅเธญเธ”เธ เธฑเธข ::
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
นายแพทย์สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
 
  เมนูหลัก
 
  หน่วยงานภายใน
  งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
  กองทุนข้าราชการ
  รวมเว็บไซต์ที่สำคัญ
 
 
 
 
 
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ( ITA 2564 )
 

ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร

ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนวจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ อำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน

ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดห็น

ข้อ 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

ข้อ 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

ข้อ 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

ข้อ 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562

ข้อ 1.13 ข้้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

ข้อ 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุข

ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ZMOPH Code of Conduct)

รอเพิ่มข้อมูล

ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

2.2 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

2.1รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาตร2

2.1รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาตร2.1

2.1รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาตร2.2

2.1รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาตร2.3

2.2 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2.1

2.2 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2.2

2.2 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2.3

2.2 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2.4

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 2

2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีค เมย พค 2564

ข้อ 3.1 หนังสือแแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน

3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 3.3 หลักฐานแสดงชุดเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไม่เกิน 100,000 บาท

ข้อ 3.3 หลักฐานแสดงชุดเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 เกิน 100,000 บาท

ข้อ 3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ข้อ 3.3 หลักฐานแสดงชุดเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส 2

ข้อ 3.3 หลักฐานแสดงชุดเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 เกิน 100,000 บาท ไตรมาส 2

3.3หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เกินแสน ไตรมาส3

3.3หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไม่เกินแสน ไตรมาส3

3.4แบบฟอร์มการเผยแพร่

รอเพิ่มข้อมูล

รอเพิ่มข้อมูล

รอเพิ่มข้อมูล

รอเพิ่มข้อมูล

รอเพิ่มข้อมูล

รอเพิ่มข้อมูล

รอเพิ่มข้อมูล

รอเพิ่มข้อมูล

รอเพิ่มข้อมูล

รอเพิ่มข้อมูล

รอเพิ่มข้อมูล

รอเพิ่มข้อมูล

 
 
 
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เลขที่ 131 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร. 053-781342-3 / แฟกซ์ 053-649058
E-mail : wiangpapao_hospital@yahoo.com
 
 
ผู้ชมออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 ไอพี | ผู้ชมเว็บทั้งหมด 1165699 ครั้ง
Copyright ? 2009-2017 www.wpp-hospital.com. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft