:: เน‚เธฃเธ‡เธžเธขเธฒเธšเธฒเธฅเน€เธงเธตเธขเธ‡เธ›เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒ เธญ.เน€เธงเธตเธขเธ‡เธ›เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ... เธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธ”เธธเธˆเธเธฒเธ•เธดเธกเธดเธ•เธฃ เธ—เธธเธเธŠเธตเธงเธดเธ•เธ›เธฅเธญเธ”เธ เธฑเธข ::
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
นายแพทย์สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
 
  เมนูหลัก
 
  หน่วยงานภายใน
  งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
  กองทุนข้าราชการ
  รวมเว็บไซต์ที่สำคัญ
 
 
 
 
 
ประวัติโรงพยาบาล
 
 

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เดิมตั้งอยู่เลขที่ 131 หมู่ที่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า อยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า ทางด้านทิศเหนือใน เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา ปัจจุบันเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งโรงพยาบาลเวยีงป่าเป้าเดิมในปี พ.ศ. 2548 เป็นสุขศาลาชั้น 1 ประจำอำเภอเวียงป่าเป้า

ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีอนามัย ชั้น 2 ประจำอำเภอ ในปี พ.ศ. 2512 ได้รื้ออาคารสถานีอนามัย ชั้น 2 สร้างเป็นสถานีอนามัย ชั้น 1 เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 กรกฏาคม 2512 เสร็จสิ้นเดือน พฤษภาคม 2513 ซึ่งเปิดดำเนินการจนถึง ปี พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบทเวียงป่าเป้า ในปี พ.ศ. 2517 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การแพทย์และอนามัยเวียงป่าเป้า ในปี พ.ศ. 2518 ได้ยกฐานะเป็ง โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ขนาด 10 เตียง โดยใช้อาคารเดิม ต่อมาเนื่องจากมีผู้มาใช้บริการมากขึ้น ทำให้สถานที่คับแคบและไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการ ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง โดยได้จัดงบประมาณ ปี 2526 เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลใหม่ โดยได้ย้ายมาจัดสร้างในพื้นที่แห่งใหม่ โดยได้รับการบริจาคที่ดินและบริจาคเงินซื้อที่ดิน จำนวน 27 ไร่ 15 ตารางวา ให้จัดตั้งโรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 131 หมู่ที่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่การก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้ย้ายการให้บริการมาดำเนินการในโรงพยาบาลที่สร้างใหม่ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2528 

 
 
 

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ได้เปิดบริการให้กับประชาชนในอำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอใกล้เคียง พร้อมพัฒนาขีดความสามารถ ในการใช้การบริการ และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล โดยจัดสร้างสวนหย่อมบริเวณด้านหน้าตึกผู้ป่วยใน เพื่อเป็นที่พักผ่อน ของผู้ที่มารับบริการและญาติ ในส่วนของความสะอาดสวยงามของอาคารสถานที่ ทางโรงพยาบาลได้จัดมีการใช้กิจกรรม 5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัยมาเป็นกลวิธีในการจัดการพื้นที่ทุกส่วนในโรงพยาบาล นอกจากนี้โรงพยาบาลได้จัดโครงการพัฒนาระบบบริการด้านหน้า โดยเน้นการบริการที่ให้ผู้มารับบริการพึงพอใจมากที่สุด

จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในปี 2541 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ได้งบประมาณ ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง โดยได้รับบริจาคที่ดินและเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากเดิม เป็นขนาดเนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา และได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเพิ่มเติม 1 หลัง และในเดือน พฤษภาคม 2542 โรงพยาบาลได้เริ่มเปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง และทางโรงพยาบาล คงจะได้มีการพัฒนาโรงพยาบาล ทั้งด้าน กายภาพ สิ่งแวดล้อม และด้านคุณภาพบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด และได้รับการยอมรับจากภายนอก ในเรื่องการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลต่อไป

 
 
 
 
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เลขที่ 131 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร. 053-781342-3 / แฟกซ์ 053-649058
E-mail : wiangpapao_hospital@yahoo.com
 
 
ผู้ชมออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 ไอพี | ผู้ชมเว็บทั้งหมด 1165708 ครั้ง
Copyright ? 2009-2017 www.wpp-hospital.com. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft