:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
นายแพทย์สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
 
  เมนูหลัก
 
  หน่วยงานภายใน
  งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
  กองทุนข้าราชการ
  รวมเว็บไซต์ที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบำบัดน้ำเสียและพนักงานรักษาความปลอดภัย
  ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 16 ครั้ง]
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการทดลองปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล
  ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 37 ครั้ง]
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเปล
  ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 41 ครั้ง]
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการทดลองปฏิบัติงานตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
  ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 27 ครั้ง]
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการทดลองปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเปล
  ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 172 ครั้ง]
   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
  ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 43 ครั้ง]
   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานงานประจำตึก
  ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 54 ครั้ง]
   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
  ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 78 ครั้ง]
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการทดลองปฏิบัติงานตำแหน่ง นักโภชนาการ
  ประกาศเมื่อ 25 กรกฏาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 40 ครั้ง]
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการทดลองปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบำบัดน้ำเสีย,พนักงานรักษาความปลอดภัย
  ประกาศเมื่อ 25 กรกฏาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 46 ครั้ง]
   
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง นักโภชนาการ
  ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 48 ครั้ง]
   
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบำบัดน้ำเสีย,พนักงานรักษาความปลอดภัย
  ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 37 ครั้ง]
   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง นักโภชนาการ
  ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 196 ครั้ง]
   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 3 ตำแหน่ง (พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบำบัดน้ำเสีย,พนักงานรักษาความปลอดภัย )
  ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 125 ครั้ง]
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
  ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 53 ครั้ง]
   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
  ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 49 ครั้ง]
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการทดลองปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานรักษาความปลอดภัย
  ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 77 ครั้ง]
   
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานรักษาความปลอดภัย
  ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 55 ครั้ง]
   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 3 ตำแหน่ง (พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานรักษาความปลอดภัย )
  ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 171 ครั้ง]
   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
  ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 60 ครั้ง]
   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
  ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 143 ครั้ง]
   
แผนรับ-จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ 2566
  ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 48 ครั้ง]
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง (พนักงานเปล ,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ,พนักงานรักษาความปลอดภัย )
  ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 101 ครั้ง]
   
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 102 ครั้ง]
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทดลองปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 57 ครั้ง]
   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง (พนักงานเปล ,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ,พนักงานรักษาความปลอดภัย )
  ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 131 ครั้ง]
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 57 ครั้ง]
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 129 ครั้ง]
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือดเข้ารับการทดลองปฏิบัติงานตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
  ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 114 ครั้ง]
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
  ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา น. [เปิดอ่าน 91 ครั้ง]
   

รายการข่าวทั้งหมด 410 รายการ : 14 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>


:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เลขที่ 131 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร. 053-781342-3 / แฟกซ์ 053-160699
E-mail : turaganwpp@gmail.com , saraban.wpph@gmail.com
 
 
ผู้ชมออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 ไอพี | ผู้ชมเว็บทั้งหมด 1616457 ครั้ง
Copyright ? 2009-2017 www.wpp-hospital.com. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft