:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
นายแพทย์สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
 
  เมนูหลัก
 
  หน่วยงานภายใน
  งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
  กองทุนข้าราชการ
  รวมเว็บไซต์ที่สำคัญ
 
 
 
 
 
ผลงานวิชาการปี 2566
 
 
 
 ชื่อผลงาน ......พร้อมเป็นทุกอย่างให้เธอ...............

     

          ชื่อ-สกุล  นางฐาปนีย์ พรหมเมือง

                                                                      ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 หน่วยงาน / สังกัด.หอผู้ป่วยในหญิง รพ. เวียงป่าเป้า  

                                                 สถานที่ถ่ายภาพ หอผู้ป่วยในหญิง

 

เวลา 11.30 น ขณะพยาบาลกำลงแจกยาหลังอาหารให้ผู้ป่วย พยาบาลสังเกตเห็นว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่งท่าทางอ่อนเพลีย ไม่มีญาติเฝ้าและกำลงจะเอื้อมมือหยิบน้ำ บริเวณหัวเตียงของผู้ป่วยด้วยความยากลำบาก  เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทำให้ผู้ป่วยพลัดตกลงเตียง เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ พยาบาลจึงรีบเข้าไปหาผู้ป่วยและหยิบน้ำให้ด้วยสัญชาตญาณความเป็นพยาบาล ผู้ป่วยกล่าวขอบคุณ ยิ้มแย้ม และชื่นชมพยาบาลด้วยความปลาบปลื้มใจ  ซึ่งการดูแลผู้ป่วยความให้การดูแลแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ และสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยมี
สุขภาวะที่ดี โดยไม่ได้เน้นการดูแลทางกาย ความเข้าอกเข้าใจยังเป็นลักษณะสำคัญของพยาบาลที่ดี 

 

 
 
 
 
 

การนำเสนอภาพถ่าย

ชื่อผลงาน  ไกลแค่ไหนก็จะไป เจออุปสรรคแค่ไหนก็ไม่หวั่น