:: เน‚เธฃเธ‡เธžเธขเธฒเธšเธฒเธฅเน€เธงเธตเธขเธ‡เธ›เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒ เธญ.เน€เธงเธตเธขเธ‡เธ›เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ... เธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธ”เธธเธˆเธเธฒเธ•เธดเธกเธดเธ•เธฃ เธ—เธธเธเธŠเธตเธงเธดเธ•เธ›เธฅเธญเธ”เธ เธฑเธข ::
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
นายแพทย์สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
 
  เมนูหลัก
 
  หน่วยงานภายใน
  งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
  กองทุนข้าราชการ
  รวมเว็บไซต์ที่สำคัญ
 
 
 
 
 
งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (ห้องบัตร)
 
ข้อมูลการให้บริการ
 
1. ขั้นตอนการเข้ารับบริการ ณ ห้องบัตร
 
ผู้ป่วยใหม่
• กรอกประวัติ ณ จุดกรอกประวัติ
• ติดต่อขอรับบัตรคิว ณ จุดซักประวัติ – แยกโรค พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
  - บัตรประจำตัวประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0-12 ปี
  - บัตรสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ บัตรประกันสังคม,บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร ทอง,บัตร 30 บาท) ,บัตรประตัวผู้รับบริการ
  - หนังสือส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ๆ (ถ้ามี)
   
• ติดต่อลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่ช่องที่ 1
• หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วท่านสามารถนั่งรอที่หน้าห้องตรวจ เพื่อรอการเรียกชื่อเข้ารับการรักษา
 
ผู้ป่วยเก่า
• ติดต่อขอรับบัตรคิว ณ จุดซักประวัติ – แยกโรค พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
  - บัตรประจำตัวโรงพยาบาล
  - บัตรประจำตัวประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0-12 ปี
  - บัตรสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ บัตรประกันสังคม,บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง,บัตร 30 บาท) ,บัตรประตัวผู้พิการ
• ติดต่อลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ช่องที่ 1
• หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วท่านสามารถนั่งรอที่หน้าห้องตรวจเพื่อรอการ เรียกชื่อ เข้ารับการรักษา
 
บัตรคิวสีเขียว =ผู้ป่วยทั่วไป 
บัตรคิวสีชมพู =ผู้ป่วยนัด,มีใบส่งตัว 
บัตรคิวสีฟ้า =ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ
บัตรคิวสีเหลือง =ผู้ป่วยตำบลเวียง
 
** ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ให้นั่งรอ กรุณานั่งรอที่หน้าห้องบัตร จะประกาศเรียกชื่อท่าน เพื่อรับประวัติการรักษา
 
ผู้ป่วยที่มีใบนัดจากแพทย์
• กรุณาเช็คบัตรนัดของท่านที่ช่องบัตรเก่า
  - ถ้าบัตรของท่านได้รับการค้นประวัติไปแล้ว ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจที่ระบุตามบัตรนัดได้ทันที
  - ถ้าบัตรนัดของท่านยังไม่ได้รับการค้นประวัติ กรุณทำตามขั้นตอนเหมือนผู้รับบริการบัตรเก่าพร้อมแนบบัตรนัดด้วย
 
2. คำแนะนำหรับผู้มาใช้บริการ ณ ตึกผู้ป่วยนอก
• สิ่งที่ควรเตรียมมา
  - บัตรประจำตัวผู้ป่วย
  - ใบนัดติดตามผลการรักษาของแพทย์
  - บัตรสิทธิพิเศษต่างๆ ได้แก่ บัตรประกันสังคม บัตรประจำตัวผู้พิการ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง / บัตร 30 บาท) บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0-12 ปี
 

 รายงานผู้ป่วยนอกรายโรค จำแนกตามที่อยู่

รายงานผู้ป่วยนอกรายโรค จำแนกตามที่อยู่ (ตำบล) เดือน มกราคม 2552 ( กลุ่มโรคที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก)

รายชื่อตำบล

รหัส E00-E90

รหัสI00-I99

รหัสJ00-J99

รหัสK00-K93

รหัสM00-M99

ต.สันสลี

56

112

260

135

287

ต.เวียง

233

463

605

337

782

ต.บ้านโป่ง

57

102

131

81

203

ต.ป่างิ้ว

155

231

184

168

341

ต.เวียงกาหลง

134

220

171

135

267

ต.แม่เจดีย์

144

227

119

158

227

ต.แม่เจดีย์ใหม่

95

112

152

119

248

รวม

874

1467

1622

1133

2355

ผลรวมทั้งหมด

7451

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เลขที่ 131 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร. 053-781342-3 / แฟกซ์ 053-649058
E-mail : wiangpapao_hospital@yahoo.com
 
 
ผู้ชมออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 ไอพี | ผู้ชมเว็บทั้งหมด 1165805 ครั้ง
Copyright ? 2009-2017 www.wpp-hospital.com. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft