:: เน‚เธฃเธ‡เธžเธขเธฒเธšเธฒเธฅเน€เธงเธตเธขเธ‡เธ›เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒ เธญ.เน€เธงเธตเธขเธ‡เธ›เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ... เธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธ”เธธเธˆเธเธฒเธ•เธดเธกเธดเธ•เธฃ เธ—เธธเธเธŠเธตเธงเธดเธ•เธ›เธฅเธญเธ”เธ เธฑเธข ::
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
นายแพทย์สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
 
  เมนูหลัก
 
  หน่วยงานภายใน
  งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
  กองทุนข้าราชการ
  รวมเว็บไซต์ที่สำคัญ
 
 
 
 
 
ตรวจสอบรอบด้าน ประสานหาข้อยุติ สั้นๆ
 

โดยสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

1. ที่มา

1. ทบทวนปัญหาการใช้ยา (DRPs) ที่เกิด แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากหลุมพรางที่อาจทำให้เกิด DRPs จาก 5 ไม่: ไม่มี, ไม่รู้, ไม่ทราบ, ไม่เห็น หรือ ไม่ใส่ใจ

2. ปัญหามักจะพบใน

2.1 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้ป่วยด้วยหลายโรค

2.2 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคหรืออาการอื่นที่ไม่ใช่ underlying disease

2.3 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า 1 แห่ง

2.4 ผู้ป่วยที่ส่งมารับการรักษาต่อจากโรงพยาบาลอื่น

2.5 ผู้ป่วยที่กลับเข้ามารับการรักษาด้วยอาการหรือโรคที่เพิ่งเป็นซ้ำ ๆ

 

 

2. แนวทางแก้ไข

1. เสนอปัญหาในที่ประชุม PTC

2. เกิดข้อตกลงร่วมกันในสหสาขาวิชาชีพเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่อง การจัดการ “ยาเดิม” ของผู้ป่วย

3. มีปฏิสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้ผู้ป่วยหรือญาตินำยาเดิมมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาโรงพยาบาล โดยเน้นย้ำในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยที่admit หรือมีปัญหาเรื่องการใช้ยา

4. จัดทำสถานที่เก็บหรือสำรองยาเดิมผู้ป่วยไว้ในฝ่ายเภสัชกรรมและจัดยาให้ผู้ป่วยทุกวันโดยใช้ระบบ one day dose

5. จัดทำ CARD เตือน เพื่อสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพ

6. จัดการยาเดิม (ตรวจสอบสภาพยา ฉลาก วิธีใช้ จำนวน ทำลายยาหมดอายุ) และคืนยาให้ผู้ป่วยในวันที่ discharge หรือ refer

7. เภสัชกรสื่อสารด้านยา, การปฏิบัติตัวหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับผู้ป่วยและญาติขณะ admit ใน ward หรือทำ discharge counseling

8. เก็บข้อมูลการจัดการในเรื่องยาเดิมผู้ป่วย ปัญหาที่พบ, การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและแจ้งให้สหสาขาวิชาชีพทราบ

 

3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการ “ยาเดิม” ของผู้ป่วย

2. สหสาขาวิชาชีพมีการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้นในเรื่องการใช้ยา

3. เกิดนวัตกรรม CARD เตือน (มีการพัฒนาต่อเนื่องให้ใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์)

4. ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาที่สมควรได้รับ, ต่อเนื่องและสมเหตุสมผล

5. ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านยาโดยไม่จำเป็น

6. ลดความเสี่ยงด้านยากรณียาเดิมผู้ป่วยหมดอายุ การใช้ยาซ้ำซ้อน หรือแพ้ยา

7. เกิดกรณีศึกษาไว้เล่าสู่กันฟังเพื่อเฝ้าระวังเรื่องการใช้ยาในการประชุมวิชาการ

8. สหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วย และญาติมีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านยา

 

สรุปบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกัน

1. การจัดการปัญหาต้องร่วมมือกันในสหสาขาวิชาชีพ และทำอย่างเป็นระบบ

2. การตรวจสอบรอบด้าน ประสานหาข้อยุติต้องให้สมเหตุสมผล ลดความขัดแย้ง และคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นสำคัญ (Patient Center)

3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควรให้ผู้ป่วยและครอบครัว มีส่วนร่วม มีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้ทีมงานมีความสุขในการทำงาน

 
 
 
 
 
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เลขที่ 131 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร. 053-781342-3 / แฟกซ์ 053-649058
E-mail : wiangpapao_hospital@yahoo.com
 
 
ผู้ชมออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 ไอพี | ผู้ชมเว็บทั้งหมด 1165678 ครั้ง
Copyright ? 2009-2017 www.wpp-hospital.com. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft